diplomski rad
INDUCIRANE PLURIPOTENTNE MATIČNE STANICE

Danica Ivanković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PATOFIZIOLOGIJU