diplomski rad
SUVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP POREMEĆAJIMA JEDENJA

Natalija Sovina (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU