diplomski rad
KLINIČKO LABORATORIJSKA OBILJEŽJA AKUTNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE U DJECE

Sanda Kolenda (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU