diplomski rad
MAGNETSKA REZONANCIJA U PREOPERATIVNOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE

Sara Tomašinec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA RADIOLOGIJU