diplomski rad
UTJECAJ PRETHODNE TERAPIJE STATINIMA NA ISHOD LIJEČENJA U BOLESNIKA S INFEKTIVNIM ENDOKARDITISOM

Miroslav Ćaćić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INFEKTOLOGIJU