diplomski rad
MORFOLOŠKA ANALIZA MIŠJIH MOZGOVA NAKON ISHEMIJSKE OZLJEDE I PRIMJENE NATRIURETSKIH PEPTIDA

Sven Šimunić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU