diplomski rad
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE ŽELJEZA S EKSPRESIJOM BMP6 MOLEKULA U JETRI - MOGUĆA ULOGA U HEMOKROMATOZI

Tomo Svaguša (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANATOMIJU