diplomski rad
POLIMORFIZAM CYP2C19 U BOLESNIKA S KARDIOEMBOLIJSKIM DOGAĐAJEM

Marko Tarle (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU