diplomski rad
SUVREMENE MOGUĆNOSTI LIJEČENJA BAZOCELULARNOG KARCINOMA KOŽE

Matea Baljkas (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA DERMATOVENEROLOGIJU