diplomski rad
EPIDEMIOLOGIJA HIV-A U HRVATSKOJ

Nina Krobot (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA