diplomski rad
KLINIČKA OBILJEŽJA I PARAMETRI TROMBOFILIJE U AKUTNOJ DUBOKOJ VENSKOJ TROMBOZI ILI EMBOLIJI

Anamarija Vrkljan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU