diplomski rad
Primjena metode bioimpedance u procjeni volumnog statusa bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti

Marjelka Trkulja (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU