diplomski rad
Naše spoznaje o primjeni komplementarne i alternativne medicine u onkoloških bolesnika

Slađana Andrašek (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA