diplomski rad
Psihosocijalni čimbenici rizika i simptomi depresivnosti kod trudnica i mladih majki na području grada Gospića

Silvija Petković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU