diplomski rad
Navike pušenja duhana i stavovi prema pušenju kod učenika koji pohađaju srednju medicinsku školu i gimnaziju u Virovitici

Mirela Rakijašić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA