diplomski rad
PREMEDIKACIJA TIJEKOM PRIJEOPERACIJSKE PRIPREME

Danijela Gotić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU