diplomski rad
Kvaliteta skrbi na području grada Knina oboljelih od šećerne bolesti

Ivana Šuljak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA