diplomski rad
Otpusno pismo zdravstvene njege kao oblik suradnje bolničkih i patronažnih medicinskih sestara

Kristina Hanžek (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU