diplomski rad
PRIJELOMI PROKSIMALNOG DIJELA BEDRENE KOSTI U STARIJOJ DOBI

Andreja Prtorić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU