diplomski rad
USPOREDBA STATIČNIH I DINAMIČKIH HEMODIAMSKIH PARAMETARA U PROCJENI CIRKULIRAJUĆEG VOLUMENA

Antonio Bulum (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU