diplomski rad
KVALITETA I OPSEG PODATAKA U MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI U MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI KOJU SPECIJALIST UPUĆUJE LIJEČNIKU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Kristina Kolar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU SA STOMATOLOGIJOM