diplomski rad
ULOGA MAGNETSKE REZONANCIJE U RANOM PREPOZNAVANJU KARCINOMA DOJKE

Iva Biondić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA RADIOLOGIJU