diplomski rad
NASLJEDNI POREMEĆAJI SINTEZE I METABOLIZMA SURFAKTANTA U RESPIRATORNOM DISTRES SINDROMU

Ivan Zovko (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU