diplomski rad
ALERGIJSKA REAKCIJA NA L - ASPARAGINAZU I ISHOD LIJEČENJA AKUTNE LIMFOBLASTIČNE LEUKEMIJE KOD DJECE

Antonella Geljić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU