diplomski rad
BOLESNIKOV DOŽIVLJAJ BOLESTI I KONTROLA KARDIOVASKULARNIH ČIMBENIKA RIZIKA

Allen Cafuta (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU