diplomski rad
AKUTNA DUBOKA VENSKA TROMBOZA LIJEČENA FARMAKOMEHANIČKOM TROMBEKTOMIJOM

Andrija Majcan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA RADIOLOGIJU