diplomski rad
KARCINOM ŽELUDCA

Kata Međugorac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU