diplomski rad
PERIOPERACIJSKI PREDIKTORI OŠTEĆENJA BUBREŽNE FUNKCIJE U BOLESNIKA S TRANSPLANTACIJOM SRCA

Filip Matovinović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU