diplomski rad
RASTUĆI PROBLEMI INTOKSIKACIJE NOVIM PSIHOAKTIVNIM TVARIMA

Iva Boras (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU