diplomski rad
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA HUNTINGTONOVE BOLESTI

Marina Alić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU KEMIJU, BIOKEMIJU I KLINIČKU KEMIJU