diplomski rad
PROFILAKSA INFEKCIJE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM S POSEBNIM OSVRTOM NA PROFILAKSU U DJECE S PRIROĐENIM SRČANIM GREŠKAMA

Ivona Sopta (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU