diplomski rad
ULOGA KOGNITIVNO - BIHEVIORALNE TERAPIJE U SUVREMENOJ PSIHOTERAPIJI

Nikolina Kranjec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU