diplomski rad
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA GILBERTOVA SINDROMA

Ana Karaga (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU KEMIJU, BIOKEMIJU I KLINIČKU KEMIJU