diplomski rad
BIOPSIHOSOCIJALNI MODEL POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

Antonia Sirovatka (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU