diplomski rad
PSIHOLOŠKI ASPEKTI ONKOLOŠKIH BOLESTI KOD OBOLJELIH OD RATOM UZROKOVANOG POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

Iva Ivas (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet