diplomski rad
ZNAČAJ I ULOGA NATRIURETIČKIH PEPTIDA U KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

Iva Klobučar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU