diplomski rad
MUTACIJA GENA ZA HEREDITARNU HEMOKROMATOZU U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU

Tamara Vasilj (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU