diplomski rad
UČESTALOST BAKTERIJSKIH INFEKCIJA KOD DJECE S AKUTNOM LIMFOBLASTIČNOM LEUKEMIJOM

Andrej Šuman-Šimić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU