diplomski rad
IZRADA I TESTIRANJE FANTOMA ZA ULTRAZVUČNU EHOSONOGRAFIJU

Krunoslav Strahija (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU