diplomski rad
NEONATAL LIVER FAILURE
GESTATIONAL ALLOIMMUNE LIVER DISEASE

Ivana Marija Ćaćić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU