diplomski rad
PROCJENA EMBRIOTOKSIČNOSTI VALPROATA IZ INFRACRVENIH SPEKTARA METABOLOMA MEDIJA TIJEKOM KULTURE ŠTAKORSKOG ZAMETKA

Vedran Radonić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU