diplomski rad
Regionalne razlike u incidenciji, mortalitetu i prevalenciji tumora mozga u Republici Hrvatskoj

Valerija Korent (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU