diplomski rad
Razlike između zdravstvenih djelatnika i opće populacije o informiranosti i stavovima o cijepljenju

Petra Paulić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA
Podaci o radu
NaslovRazlike između zdravstvenih djelatnika i opće populacije o informiranosti i stavovima o cijepljenju
AutorPetra Paulić
Voditelj/MentorTea Vukušić Rukavina (mentor)
Sažetak rada
Uvod: Iako je cijepljenje jedna od najučinkovitijih javnozdravstvenih mjera, sve češće ljudi smatraju cijepljenje nepotrebnim i nesigurnim te odbijaju ili odgađaju cijepljenje iz raznih razloga. Ovim istraživanjem željelo se ispitati stavove zdravstvenih djelatnika o cjepivima uključenim u kalendar obaveznog cijepljenja te ih usporediti s općom populacijom, te prikazati razlike u stavovima i znanju između zagovaratelja, protivnika i neodlučnih u cijepljenju. Metode: Istraživanje je provedeno internetom preko društvenih mreža. Upitnik je izrađen za potrebe ovog istraživanja, a sastojao se od 19 pitanja. Od 263 ispitanika uključena u istraživanje, 68 je bilo muškaraca, a 195 žena. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom, a za analizu podataka korišten je program MedCalc. Rezultati: Ispitanici zdravstvene struke pokazali su veće znanje i pozitivniji stav o cijepljenju, značajno su više cijepili svoju djecu i više se informiraju putem drugih zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih ustanova. Opća populacija više je sklona vjerovati da cjepiva uzrokuju autizam i opterećuju imunološki sustav djeteta, da su cjepiva nepotrebna i da postoje radi zarade farmaceutske industrije. Značajno je više protivnika cijepljenja kod opće populacije (16,5%) nego kod zdravstvenih djelatnika (2,2%). Protivnici cijepljenja češće se informiraju o cijepljenju putem raznih internet stranica, društvenih mreža i foruma. Žene i stariji ispitanici su značajno češće zagovornici cijepljenja, dok osobno iskustvo i obrazovanje nije utjecalo na stavove o cijepljenju. Najveću zabrinutost ispitanici su pokazali prema kombiniranom cjepivu '5u1'. Zaključak: Informiranje populacije od strane educiranih zdravstvenih djelatnika, kritičko razmišljanje prema raznim nepouzdanim izvorima informacija moglo bi u pozitivnom smislu utjecati na promjenu sadašnje slike o cijepljenju u javnosti.
Ključne riječicijepljenje stavovi znanje zdravstveni djelatnici opća populacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Differences between health professionals and general population on knowledge and attitudes about vaccination
Povjerenstvo za obranuAleksandar Džakula (predsjednik povjerenstva)
Ana Borovečki (član povjerenstva)
Tea Vukušić Rukavina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Epidemiologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Introduction: Although vaccination is one of the most effective public health measures, people increasingly consider vaccination unnecessary and unsafe, refusing or delaying vaccinations for various reasons. This study was designed to examine the attitudes of health professionals about vaccines included in the mandatory vaccine schedule and compare them to the general population, as well as to show differences in attitudes and knowledge between the supporters, opponents and hesitants in vaccination. Methods: The study was conducted over the social networks. The questionnaire was created for the purposes of this study and consisted of 19 questions. Of the 263 respondents included in the study, 68 were men and 195 women. Data was analyzed with descriptive statistics using the statistical program MedCalc. Results: Health professionals showed greater knowledge and more positive attitude about vaccination, significantly more vaccinated their children and were more informed by other health professionals and health institutions. General population is more inclined to believe that vaccines cause autism and burden the immune system of the child, that the vaccine is unnecessary and that they are made for profit of pharmaceutical industry. There is significantly more opponents of vaccination in the general population (16.5%) than with health professionals (2.2%). Opponents are often informed about vaccination through various websites, social networks and forums. Women and older respondents were more often supporters of vaccination, while personal experience and education did not influence on the attitudes towards vaccinations. The biggest concern among vaccines was manifested to a combined vaccine '5in1'. Conclusion: Informing the population by trained health professionals, critical thinking about various unreliable sources of information could favorably influence the change of the current image of vaccination in public.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vaccination attitudes knowledge health professionals general population
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:044820
PohranioLovela Machala Poplašen