diplomski rad
Inovativne edukacijske metode i pristupi u nastavi stručnih predmeta u srednjim medicinskim školama

Iva Vinduška (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA