diplomski rad
Mogućnosti unapređenja sestrinske palijativne skrbi u Međimurskoj županiji

Brigita Prstec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE