diplomski rad
Prijedlog nastavnog programa za učenike srednje medicinske škole za rad na siguran način

Đurđica Stanešić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA