diplomski rad
Procjena učinkovitosti edukacije roditelja djece kojoj su aplicirani Pavlikovi remenčići

Marita Anzulović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ORTOPEDIJU
Podaci o radu
NaslovProcjena učinkovitosti edukacije roditelja djece kojoj su aplicirani Pavlikovi remenčići
AutorMarita Anzulović
Voditelj/MentorTomislav Đapić (mentor)
Sažetak rada
Teorijske osnove: Razvojni poremećaj zgloba kuka zahtjeva primjenu korektivnih aparata, a već dugo vremena najčešće korišteni su Pavlikovi remenčići. Cilj ovog istraživanja je utvrditi jesu li roditelji koji su prošli sustavnu edukaciju izvan ortopedske ordinacije bili zadovoljniji i imali manje poteškoća kod skrbi za dijete s Pavlikovim remenčićima od roditelja koji su prošli rutinsku edukaciju tijekom pregleda u ortopedskoj ambulanti. Metode: Za potrebe ovog ispitivanja korišten je posebno konstruirani upitnik koji je ispitivač distribuirao osobno. Uzorak je randomiziran i sastoji se od 109 roditelja koji su podijeljeni u dvije grupe. Prva grupa 55 roditelja koji su prošli posebnu edukaciju i druga grupa 54 roditelja koji su dobili rutinske informacije za vrijeme pregleda i aplikacije Pavlikovih remenčića. Upitnik je anoniman i isti za svaku grupu roditelja. Podaci dobiveni istraživanjem obrađivani su metodom deskriptivne i inferencijalne statistike, (aritmetička sredina, standardna devijacija, Wilcoxonov test rangova) a za razinu značajnosti uzet je p < 0.01. Rezultati: Kod promatranih skupina roditelja nema razlike u odnosu na dob i razinu obrazovanja kao važnih potencijala za učinkovito usvajanje pruženih informacija. Komparacijom zadovoljstva između kontrolne i eksperimentalne skupine roditelja utvrđena je statistički značajna razlika Wilcoxonov test rangova p < 0.01 za sve čestice upitnika. Eksperimentalna skupina roditelja iskazuje veće zadovoljstvo provedenom edukacijom. Zaključak: Roditelji djece kojoj su aplicirani Pavlikovi remenčići u okviru posebnog termina edukacije iskazuju veće zadovoljstvo informacijama dobivenim od osoblja, zadovoljniji su praktičnim dijelom edukacije te je za njih osoblje bilo jasnije i razumljivije za razliku od roditelja koji su dobili rutinske informacije tijekom ambulantnog pregleda.
Ključne riječiPavlikovi remenčići edukacija roditelji
Naslov na drugom jeziku (engleski)Assessment of effectiveness of education in parents whose children wear Pavlik harness
Povjerenstvo za obranuGoran Bićanić (predsjednik povjerenstva)
Ana Borovečki (član povjerenstva)
Tomislav Đapić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA ORTOPEDIJU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Obiteljska medicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Theoretical basis: Developmental hip disorder requires application of a corrective orthosis and the one that has been used for a long time is the Pavlik harness. The aim of this study is to clarify if the parents who have been specially educated outside the orthopaedic office are more satisfied and have less problems dealing with the Pavlik harness than the parents who had a routine education in the orthopaedic office. Methods: A special questionnaire has been used for this study and distributed by the examiner. A sample is randomized and includes 109 parents divided in two groups. The first group of 55 parents had a special education about the Pavlik harness and the second group of 54 parents got only basic information about the Pavlik harness at time of their first application. The questionnaire is anonymous and the same for each group of parents. Collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (arithmetic mean, standard deviation, Wilcoxon test). Significance was determined at a P value of less than 0.01. Results: There is no difference in terms of parents’ age and their education level as important factors for the effective information prehension. There is a statistically significant difference between a level of satisfaction with the Pavlik harness education in the control and experimental group of parents, Wilcoxon test P<0.01 for every questionnaire part. The parents in the experimental group are more satisfied with the education. Conclusion: Parents of the children who have the Pavlik harness applied are more satisfied with the information and practical experience they got from the medical staff during a special education. It is easier for them to understand the information they got from the medical staff during the education than to understand those they got during a routine outpatient check.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Pavlik harness education parents
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:839660
PohranioLovela Machala Poplašen