diplomski rad
Praćenje utjecaja valproata na molekularni sastav medija tijekom kulture štakorskog zametka metodom infracrvene spektrometrije

Mario Rašić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU