diplomski rad
Pozitronska emisijska tomografija u neurologiji

Igor Vlašiček (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA NUKLEARNU MEDICINU