diplomski rad
Čimbenici koji utječu na mobilizaciju perifernih krvotvornih matičnih stanica kod bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom

Marko Matašin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU